Maak een afspraak     023 303 64 99     info@regeon.nl

RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN (RGS)

Steeds meer vastgoedeigenaren/-beheerders gaan langdurige samenwerkingsverbanden aan met vastgoed onderhoudsbedrijven. Zo organiseren zij het onderhoud aan hun woningen en gebouwen op efficiëntere en duurzamere wijze en is het uitvoerende bedrijf er verantwoordelijk voor dat het bezit op het gewenste onderhoudsniveau blijft. Zo besparen beide partijen tot wel 20% aan directe- en indirecte kosten, wordt de kwaliteit verhoogd en de bewoners- en gebruikerstevredenheid vergroot.

Een waterdicht onderhoudsplan, geënt op het portefeuillebeleid, is het fundament voor succesvolle samenwerking. Daarom vergt RGS met name in de planvormingsfase meer inspanning van zowel de vastgoed eigenaar/-beheerder als van de vastgoed onderhoudsbedrijven. Die laatsten richten hier veelal een gespecialiseerde afdeling voor in. Die zorgt ervoor dat het gehele RGS-stappenplan voor ieder woning- of gebouwencomplex wordt doorlopen, zodat er optimale onderhoudsscenario’s ontstaan.

Wij bieden ondersteuning voor de praktische invulling tijdens de gehele ‘planvormingsfase’. Daarom zijn wij als bouwkundig adviesburo dé samenwerkingspartner bij RGS trajecten. Wij zijn gespecialiseerd in de discipline gevelonderhoud.