Maak een afspraak     023 303 64 99     info@regeon.nl

REGEON is in Januari 2009 opgericht door Jeroen Hendrikse met als voornaamste doel vastgoedeigenaren en vastgoed(onderhouds)bedrijven te ondersteunen met calculaties, offertes en tekenwerk voor bouwvergunningen. De afgelopen jaren zijn er veranderingen in de markt ontstaan. Het zwaartepunt in de bouw is van nieuwbouw verschoven naar renovatie, duurzaamheid en onderhoud. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in het vastgoedonderhoud.

REGEON is een bouwkundig adviesbureau wat op basis van (gedetailleerde) inspecties onderbouwde adviezen geeft aan vastgoedeigenaren en vastgoed(onderhouds)bedrijven. Onze adviseurs hebben inzicht in duurzame oplossingen, procesmanagement en kosten-kwaliteitverhoudingen in investeringen.

Onze meerwaarde zit onder meer in het compleet en duidelijk uitvoeren van onderhoudsinspecties en het duidelijk rapporteren hiervan. Door slim en efficiënt met inspectieresultaten om te gaan geven wij onze klanten op praktische, voor iedereen begrijpelijke wijze inzicht in de huidige onderhoudsconditie. Vervolgens koppelen wij hieraan de mogelijke onderhoudsoplossingen die het beste aansluiten op de onderhoudsstrategie van de eigenaren.

Deze werkwijze is essentieel voor langdurige samenwerkingstrajecten tussen gebouweigenaren en vastgoedonderhoudsbedrijven waarbij een nauwkeurige nulmeting en hoeveelheden bepaling essentieel zijn opvolgende onderhoudscycli.

REGEON werkt voor wooncorporaties, vastgoedbeheerders, adviesbureaus, (onderhouds)bedrijven, aannemers en beleggers. Wij streven er naar om kwaliteit, efficiency en kostenbeheersing hand in hand te laten gaan.

Jeroen Hendrikse

Directeur